‘It Wouldn’t Change Me’: Cardiff International Film Festival

OFFICIAL SELECTION - Cardiff International Film Festival - 2017.png

‘It Wouldn’t Change Me’ has been selected to play at the Cardiff International Film Festival later this month – when the final schedule is announced we’ll update…

This is our first Welsh selection!

Mae ‘It Wouldn’t Change Me’ wedi’i ddewis i chwarae yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol Caerdydd yn ddiweddarach y mis hwn – pan gyhoeddir yr amserlen derfynol byddwn yn diweddaru…

Dyma’r ddetholiad cyntaf o Gymru!